flagyl

flagyl beerotor.de

buy naltrexone online usa

buy low dose naltrexone blog.icefire.ca

 

 

 

CMR-SİGORTA RÜCUSU - DAVANIN İHBARI PROSEDÜRÜ


Hasar sonrasında alıcı ya da göndericinin varsa nakliyat poliçe fotokopisi ya da hasar dosya numarası bilgisini tarafımıza gönderir iseniz sigorta şirketi ile temasa geçerek ödenecek muhtemel bir hasar dosyasının rücusunun sigortalımıza ulaşmadan doğrudan şirketimize yapılmasını sağlayabiliriz.Bazen bu imkan olamamaktadır ancak tazminatı ödeyen sigorta şirketi sigortalımıza mektup ile ya da doğrudan dava açarak ödediği tazminatı talep etmektedir. Böyle bir durumda sigortalımız kendisine ulaşan mektubu / dava dilekçesini / icra takibini gecikmeksizin tarafımıza iletmelidir. Gelen bir dava dilekçesi / icra takibi ise derhal avukata danışılarak hareket edilmesi sigortalımızın menfaatine olacaktır ayrıca söz konusu bilgi / belgelerin gecikmeksizin tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir.Burada unutulmaması gereken husus dava açılmış ise sigortalının avukatının mahkeme kanalı ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanuna göre usuü çerçevesinde davayı ihbar etmesi gerekmektedir.Bu yol izlendiği takdirde hukuk servisimiz davaya müdahale imkanına sahip olacağından hukuki savunma hususunda sigortalımıza yardımcı olabilecektir. Eğer sigorta şirketinden sadece rücu mektubu gelmiş ise sorumluluğunu kabul etmemek kaydıyla sigorta şirketine hasar sonrasında şirketimizde dosya açtırmış ise dosya nosunu vererek açtırmamış ise poliçe nosunu vererek aşağıdaki şekilde cevap verilmeli söz konusu cevabın sigorta şirketine ulaşıp ulaşmadığının teyidi alınmalı ve ileride problem çıkmaması açısından saklanmalıdır. 

*************** ......... RÜCU SERVİSİ DİKKATİNE ........nolu dosyanızdan yapmış olduğunuz ...............tarihli rücu talebiniz ................nolu CMR poliçem ve .............nolu dosyam üzerinden CMR Sigortacım ........................ Sigorta A.Ş.'ye başvurmanız halinde değerlendirmeye alınacaktır. *************** Ayrıca temin edilebiliyorsa mal sigortacısının eksper raporu, mal sigortacısının hasarı ödediğini gösterir tazminat makbuzunun gönderilmesi son derece faydalıdır.Bu belgeler temin edilemedi ise şirketimizce sizden talepte bulunan sigorta şirketinden istenerek temin edilebilecektir ancak sigorta şirketlerinin nakliyat hasar dosyalarında CMR hasar dosyasını değerlendirmemiz için gerekli olan aşağıda yer alan bazı belgeler bulunmadığından söz konusu belgeleri gecikmeksizin açılan dosyamıza göndermeniz menfaatinize olacaktır. 

  1. Rezerv notlu hamule senedi ( CMR, Konşimento ) , gümrük tutanağı ya da sürücü, taşıyıcı imzalı hasar tutanağı ( Mutlak suretle bu belgelerden herhangi bir tanesi dosyaya sunulmalıdır, konşimento üzerine düşülen şerh / tutanak ingilizce ya da türkçe dillerine ait değilse tercümesi gerekmektedir )
  2. Kaza zaptı varsa ifade tutanakları ( Trafik kazası var ise )
  3. Hırsızlık,yangın halinde ifade tutanakları, polis tutanağı ( Hırsızlık, yangın var ise )
  4. Araç ruhsat fotokopileri ( Çekiçi ve römork ayrı ayrı ), sigortalı adına kayıtlı değilse ek olarak C 2 Yetki Belgesi , tutanak imzalandıysa imzalayan sürücünün ehliyeti
  5. Tır Karnesi (Temin edilemiyorsa sebebini belirtmeniz yeterlidir )
  6. İthalat ise gümrük çıkış / ihracat ise giriş beyannamesi ( Temin edilemiyorsa sebebini belirtmeniz yeterlidir )
  7. Hasarın ne zaman, nerede ve ne şekilde meydana geldiğine dair şöför beyanı,yükleme / istif hatası nedeniyle meydana gelen hasarlarda yükleme / istifin kimin tarafından yapıldığı hususunda bilgi,ıslanma hasarlarında ıslanma sebebine ilişkin bilgi,eksiklik hasarlarında sebebine ilişkin detaylı bilgi , hırsızlık hasarlarında olay yeri, olay saati ,olayın oluş şekline ilişkin detaylı sürücü beyanı
  8. Çeki listesi
  9. Varsa hasar fotoğrafları ( Mümkünse Araç üzerindeki hasarlı malları gösterir ) Ayrıca sigortalımız olan nakliyeci eğer hasardan sorumlu olmadığını iddia ediyor, konşimentosuna rezerv konulmadığından bahsediyor, sürücüsünün her hangi bir tutanak imzalamadığını düşünüyor ise derhal şirketimizle temasa geçmelidir zira kimi zaman emtia sahipleri tam ve sağlam teslim edilen emtiaların daha sonra hasar görmesi karşısında nakliyat poliçelerinden sürücü yerine imzalanmış gibi gösterilen sahte tutanak ya da sonradan kendilerinde kalan nüshaya ilave edilen şerhlerle hasar tazminatı alabilmektedirler.Bu tür durumların önlenmesi için sigortalımız olan nakliyecinin mutlak suretle gecikmeksizin şirketimizi uyarması gerekmektedir. Ayrıca sigorta şirketleri ile aramızda protokol imzalanmış olup bu protokol uyarınca sigorta şirketinin tarafımıza başvurusundan itibaren 3 ay içinde dosya sonuçlandırılmaktadır.Bu süre zarfında sigorta şirketi sigortalımız olan nakliyeciye karşı hiç bir hukuki takipte bulunamayacağı gibi bu süre zarfında sigortalımız ile ödenmesi yönünde temasa dahi geçemeyecektir.Böyle bir durum olması halinde tarafımıza bilgi verilmesi ayrıca sigorta şirketine sigortalımızın tarafımıza bilgi vermeden belge göndermemesi / sorumluluğunu kabul eden bir beyan göndermemesi son derece önemlidir. Son olarak özellikle hatırlatmak isteriz ki sorumluluk sigortalarında sigortacı, hasarın kendisine ihbarından ve hasarın ödenmesine mesnet olabilecek tüm belgelerin kendisine ulaştırılmasından sonra temerrüde düşeceğinden yukarıdaki belgelerin gönderilmemesinden dolayı açılacak dava / takiplerden doğan feri alacaklardan sorumlu değildir.

 

 

 

 

DAVANIN İHBARI PROSEDÜRÜ
 

CMR Sigortasında sigortalımız aleyhine bir dava açıldığında eğer dava dilekçesinde davalılar arasında şirketimiz görülmüyor ise sigortalımızın avukatına durumu bildirmesi hukuki çözümler özel uzmanlık gerektirdiği için öncelikle ve şiddetle tavsiye edilmekle birlikte sigortalımız avukat görevlendirme yolunu ısrarla tercih etmezse ve siz acentamızdan yardım talep eder ise sigortalımızın / şirketimizin menfaatleri açısından hak kaybının olmaması için söz konusu davanın sonucunun Şirketimizi ilgilendirdiğini düşünüyor iseniz davaların ihbarına ilişkin düzenleme getiren Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca aşağıdaki örnek dilekçe ile davayı şirketimize ihbar edebilirsiniz.

İhbar üzerine Şirketimiz Hukuk Servisi poliçe şartlarımız çerçevesinde CMR Konvansiyonu (CMR convention) uyarınca sigortalımız olan nakliyecinin sorumluluğu hususunda davaya cevap verecektir.

Dava dilekçesi Sulh Hukuk / Asliye Hukuk / Asliye Ticaret mahkemelerinden gelmiş olabilir bu sebeple örnek dilekçe doldurulurken bu husus dikkate alınmalıdır.Dava dilekçelerinde o davanın esas nosu 2008/... şeklinde davanın açıldığı yıla göre belirlenmektedir dolayısıyla dosya no kısmına bu numara yazılmalıdır.

Davayı ihbar dilekçesi davanın açıldığı mahkemeye ( Örn. Tebligatta yazan Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi / Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi ) elden verilmelidir.Eğer davanın açıldığı mahkemeye gitme imkanı yoksa yakında yer alan bir adliyeden de muhaberat yolu ile gönderilebilir.Davayı ihbar dilekçesi verilirken ihbarın Şirketimize gönderilebilmesi için tebligat masrafı da muhakkak suretle verilmelidir.Davayı ihbar dilekçesi ihbar eden şirketin imza yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.

Dava açıldığı vakit tebliğ aldıktan sonra davanın açıldığı mahkemenin yetkili olup olmadığı, zamanaşımı olup olmadığı gibi hususlara kanunda kısıtlı süreler içerisinde cevap verilmesi gerektiğinden avukat görevlendirilemese dahi ilk itirazlara ilişkin olarak gerekli savunmaların yapılması açısından CMR Konvansiyonu (CMR convention) konusunda uzmanlığı olan bir avukattan hukuki danışmanlık alınması son derece önemlidir. 

 


............... ASLİYE / TİCARET / SULH HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO   : Mahkemeden gelen tebligat evrağında yer alan dosya no yazılacak 
DAVAYI İHBAR EDEN DAVALI : Buraya sigortalımızın ticari ünvanı yazılmalı 
DAVACI       : 
VEKİLİ         : 
ADRES        : 
İHBAR OLUNAN     : 
ADRES        : 
KONU          : Davanın İhbarı Talebizdir.
 
AÇIKLAMALAR : 
Aracımız ../../.... - ../../.... tarihleri arasını kapsayan ........ poliçe no ile .............. Sigorta AŞ.’ye CMR Mali Mesuliyet sigortası yaptırılmıştır.Davayı kesinlikle kabul etmemekle birlikte Sigorta şirketimizce ...........nolu hasar dosyası açılmıştır.Sigorta Şirketimiz CMR Konvansiyonu uyarınca sorumluluğumuz hususunda zamanaşımı ve yetkili mahkemeye yönelik itirazlarımız da dahil olmak üzere gerekli savunmayı yapacaktır.
Bu nedenle davanın sigorta şirketine ihbar zorunluluğu doğmuştur. 
TALEP SONUCU : Arz edilen sebeplerle davanın ihbar edilmesine karar verilmesini saygılarımızla talep ederiz. 

Ünvan / Tarih / İmza

 


Ek : Posta pulu