İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri teminat altına alınmaktadır.  

İşveren Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler


atarax

atarax go

fluoxetine alcohol side effects

fluoxetine and alcohol blackout click
  • İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında, 
  • İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen  zamanlarda, meydana gelen iş kazaları, 
  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları.
  • Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri
  • Manevi tazminat talepler