ÖZET DETAYLAR

 • 71 yaş ve üzerindeki kişiler için teminat verilmemektedir.
 • Seçmiş olduğunuz poliçe alternatifine göre seyahatler en fazla birbirini izleyen 92 yada  184 gün  gün süren seyahatler için geçerlidir.
  TC sınırlarına giriş yapılmadan 92 - 184 günü aşan seyahatlerde yeni poliçe düzenlense dahi teminat geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz.
 • Türkiye’de meydana gelebilecek her türlü kaza ve hastalanmalar teminat haricidir. 
 • 6 aydan kısa süreli poliçelere 1 yıllık yenileme yapılabilmesi mümkündür.
 • Seyahat poliçeleri poliçede belirtilen tarihler arasında Tüm dünya ülkelerinde geçerlidir. (ABD, KANADA, JAPONYA, IRAK, SURİYE, AFGANİSTAN, İRAN, GAZZE ŞERİDİ VE TÜRKİYE KAPSAM DIŞIDIR)
 • Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.
 • Uluslararası Sürücü Seyahat Sağlık Sigortası kapsamında, yurtdışındaki bir şoförün Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına girişi olmadan poliçe tanzimi ve yenilemesi yapılamıyordu. Yapılan geliştirme ile vade sonu gelmiş olan yürürlükteki poliçenin yenilemesi oluşturularak şoförün yurtdışında olduğu durumlarda da teminatın devam etmesini, %10  sürprim ile poliçe üzerine not yazarak sağlanabilecektir.

 

Hdi Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası satın al
 
Tüm sorularınız için 0216 571 1 571 hattımızdan destek alabilirsiniz.
 

 

 


NAKLİYAT  ŞOFÖRLERİ YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI TEMİNATLAR VE AÇIKLAMALARI

 

TIBBİ TEDAVİ TEMİNATI: 30.000 EURO

Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamındaki acil hastalıklardan birinin gerçekleşmesi (acil hastalıklar listesi aşağıda sunulmuştur) veya yaralanması durumunda, APRIL; hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını HDI Sigorta namına ödeyecektir. Acil diş tedavi giderleri de 60 €’ya kadar karşılanacaktır.

 

Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli ve/veya Geri Dönüş Seyahati

Sigortalı'nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, APRIL Sigortalı'yı ambulans veya refakatçi doktor ve APRIL’in doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine veya taburcu olduktan sonra daimi ikametgaha nakli için gerekli giderleri karşılayacaktır. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak APRIL’in doktoru karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır.

 

Sigortalının Cenazesinin Nakli

Sigortal’nın bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması sonucu vefatı halinde APRIL; Cenazenin defnedilmesi için Daimi İkamet Ülkesi’ndeki defin yerine naklini organize edecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları kapsam dışındadır.

 

Tıbbi Danışmanlık

Sigortalı’nın karşılaştığı sağlık problemi konusunda APRIL Tıbbi Ekibi tarafından bilgi verilir.

 

Acil Mesajların İletilmesi

Sigortalı’nın talebi üzerine APRIL yukarıda belirtilen maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak acil veya gerekli mesajların iletilmesini sağlayacaktır.

 

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Savaş olan ülkeler teminat dışı olup ülke adı poliçede belirtilmemiş olsa dahi teminat verilmez.
 • 71 yaş ve üzerindeki kişiler için teminat verilmemektedir.
 • Bu poliçe en fazla birbirini izleyen 6 hafta süren seyahatler için geçerlidir. TC sınırları içerisine giriş yapılmadan 6 haftayı aşan seyahatlerde yeni bir poliçe düzenlense dahi teminatlar geçersiz olur ve bu süre uzatılamaz. Yapılan yeni poliçe/ler geçersiz sayılır.
 • Poliçe Coğrafi Sınırı poliçede belirtilmiş olmak ile birlikte Türkiye’de meydana gelebilecek her türlü kaza ve hastalanmalar teminat haricidir. Teminat poliçe vadesi dahilinde diğer bir ülke gümrüğünden girişte başlar, vade sonu tarihinden önce olsa bile Türkiye gümrük kapısında biter.
 • Yurtdışında assistans hizmetleri olarak belirtilen hizmetler HDI Sigorta A.Ş adına APRIL firması tarafından verilmektedir.
 • Sigortalının asistans teminatlarından faydalanmasına yönelik taleplerde 0 90 212 370 29 11 no’lu telefon numaralarının aranması ve yönlendirme alınması hizmetlerden faydalanılması için ön koşuldur. Seçilen alternatife ait numara aranmadan yapılacak hiçbir masraftan HDI Sigorta A.Ş sorumlu değildir.
 • Yanlış beyanda bulunulması durumunda poliçe geçerli sayılmayacak ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.
 • Doğuştan gelen ve/veya önceden tanısı konmuş hastalık tanı ve tedavi süreçleri teminat haricidir.
 • Tıbbi tedavi teminatı vb. harcamalarda hastane masrafları yalnızca poliçe üzerindeki sigortalı için geçerlidir. Refakatçi konaklamaları, yemekleri vb. teminat haricidir.

 

İSTİSNALAR

1. HDI Sigorta ve APRIL Asistans, Poliçe döneminin sona ermesinden sonra hiçbir yardım konusunda sorumlu olmayacaktır. Hastalığın veya yaralanmanın, poliçe döneminin içerisinde, yurtdışında yapılan bir seyahat sırasında ortaya çıkması halinde, sağlanan menfaatler, poliçe döneminin sona ermesine ya da Sigortalı’nın Daimi İkamet Ülkesi’ne ait gümrük kapısından girişine kadar (hangisi daha önceyse) sürdürülecektir ve yapılan giderler maksimum teminat tutarını aşmayacaktır.

2. HDI Sigorta’nın ve APRIL Asistans’ın, dolaylı ya da dolaysız olarak aşağıdaki durumlardan meydana gelebilecek vakalarda hiçbir hizmet verme yükümlülüğü olmayacaktır :

 • Bu Poliçe kapsamında talepte bulunan Sigortalı veya Birinci Derece Aile Üyesi veya herhangi bir başka kişinin hileli ve kasıtlı hareketleri,
 • Bu poliçe kapsamındaki herhangi bir hizmetin verilmesi esnasında, dolaylı veya dolaysız meydana gelebilecek ve poliçenin kapsamında olmayan her türlü maddi/bedeni zarar,
 • Sel, deprem, volkanik patlamalar, fırtına, yıldırım ve meteor düşmesi gibi olağanüstü olaylar sonucu ortaya çıkan zararlar,  
 • Terorizm, isyan ve ayaklanmalar,
 • Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,
 • Irak, Afganistan vb gibi savaş bulunan ve şiddet olayları devam eden ülkeler kapsam dışı olup teminat verilmemektedir.
 • Nükleer radyo-aktivite sonucu ortaya çıkan olaylar, akut ve kronik radyasyon hastalıkları ve komplikasyonları,
 • Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,
 • Tıbbi reçete dışında alınan alkol, ilaçlar, zehirli maddeler uyuşturucular veya tıbbi ürünlerin gönüllü tüketimi ile ortaya çıkan hastalıklar veya patolojik durumlar,
 • Doğuştan gelen hastalıklar (Gebelik esnasında oluşan veya genetik faktörlerden kaynaklanan hastalıklar),
 • Gebelikten veya doğumdan kaynaklanan durumlar veya bunların komplikasyonları veya gebeliğin kendi isteğiyle sona erdirilmesi, (Sigortalı hamile kadının 38 yaşından küçük olması ve hamileliğin 30. haftasının tamamlanmamış olması şartıyla hamilelikte akut bir komplikasyon sonucu doğrudan anne ve/veya çocuğun yaşamını kurtarmak amacıyla alınacak tıbbi önlemlerin masrafları kapsam içindedir), adet dönemi rahatsızlıkları, doğum kontrolü uygulamaları,
 •  Akut olmayan diş tedavileri,
 • Rehabilitasyon tedavileri ve fizyoterapi, alternatif ve tamamlayıcı tıp tedavileri  (masaj, homeopati, akupunktur v.b)
 • Estetik amaçlı yapılan her türlü tedavi, kozmetik amaçlı uygulamalar ve bunlara bağlı gelişen rahatsızlıklar,
 • Sigorta tarihinden önceki altı ay içinde tedavi veya diş hekimi yardımı gerektiren hastalıklar (tıbbi yardımın hayat kurtarmayla, akut ağrıyla veya uzun süreli yetersizliği önlemek amacıyla yapılan zorunlu tıbbi müdahaleyle ilgili olması halinde bu istisna uygulanmayacaktır),
 • 60 Euro’nun üzerindeki diş tedavi giderleri,
 • Protezler, kontakt lens, ortopedik materyaller veya ortezler ve kemik birleştirme materyalleri, gözlükler, suni organlar,
 • Hastanede TV seti, telefon, klima, kuaför, masaj, güzellik uzmanı gibi ek konfor sağlanması,
 • Hastaneye yatırılma nedeni olan hastalık dışındaki bir hastalığın tedavisi,
 • Amacı tıbbi tedaviye yönelik gerçekleştirilen seyahatler,
 • Hastalık veya kazayla ilişkili olmayan tıbbi danışma ve tedavi,
 • Ehliyetli bir hekim tarafından bu seyahatin tıbbi nedenlerle yasaklanmış olması,
 • Koruyucu aşılar, profilaktik amaçlı tedaviler ve uygulamalar,
 • Hekim dışındaki kişilerce uygulanan tedaviler,
 • Yerinde tedavi edilebilecek bir hastalık veya kaza nedeniyle tıbbi nakil veya ülkesine geri dönme,
 • Akıl hastalıkları ve bunlara bağlı olarak gelişen yaralanma, bedensel hastalıklar, intihar ve girişimleri,
 • Poliçenin geçerlilik tarihleri arasında, öncesinde tanısı konmuş olsun veya olmasın, varolduğu yetkili bir doktor tarafından poliçe başlangıç tarihinden sonra tespit edilen tıbbi bir durum veya bu duruma bağlı olarak ortaya çıkan akut kriz,
 • Kronik hastalıklar ve bazı özel hastalıklar (Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, HİV enfeksiyonu, her türlü malign hastalıklar, tbc, sarkoidoz, multipl skleroz, salgın hastalıklar)
 • Aşağıdaki sporların yapılması: hangi türden olursa olsun araba yarışları veya motosiklet yarışları, av faaliyetleri, yapay akciğer kullanarak su altı dalışları, umumi yolcu taşımacılığı yapmak amacıyla tasarlanmamış deniz araçlarıyla uluslararası sularda dolaşma, binicilik, dağcılık, atış talimleri, boks, ne türden olursa olsun güreş sporları, dövüşme sanatları, paraşütçülük, sıcak hava balonculuğu, serbest düşme, yamaç paraşütü ve genel olarak tehlikeli olduğu bilinen her türlü spor veya eğlence faaliyeti.
 • Sigortalı’nın yarışlara, sportif faaliyetlere hazırlama veya eğitim testlerine katılmasının sonucunda meydana gelen durumlar, (tehlikeli faaliyetler içeren kurs/eğitimlere katılma)
 • Spor federasyonları veya benzeri organizasyonlar tarafından düzenlenen yarışlara veya turnuvalara katılma,
 • Bununla ilgili bir surprim ödenmediği sürece kayak,
 • Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,
 • Suç hareketleri veya bir suça iştirak sonucu gelişen yaralanma ve hastalıklar, bahisler,
 • Dağ, deniz, çöl, kanyon ve mağaralardaki insanların kurtarılması,
 • Bir aracın sürücü belgesi olmaksızın kullanılması veya sürücü belgesi bulunmayan bir kişiye devredilmesi sonucunda Sigortalının maruz kalabileceği bedensel yaralanmalar,
 • Acil hastalıklar (ek 2 de belirtilmiştir) dışında meydana gelen her türlü tetkik, tedavi, muayene ve ilaç giderleri,
 • 71 yaş ve üzerindeki kişiler.

 

3. Avrupa dışındaki ülkelerden hava ambulansı ile tıbbi nakil.

4. HDI Sigorta ve APRIL, aşağıdaki masraflardan sorumlu olmayacaktır.

a)     HDI Sigorta ve APRIL, yetki vermeden, Sigortalı tarafından veya onun adına düzenlenmiş her türlü yardım faaliyeti ve masrafları. (Sigortalı'nın genel şartlar ve istisnalar çerçevesinde hareket etmemesi halinde, acil durum için yaptığı hiçbir masraf kendisine geri ödenmeyecektir.)

b)     Sigortalı hasarın meydana geldiği andan itibaren hiç bir işlem yapmadan ilk olarak poliçe üzerinde belirtilmiş olan asistans şirketi (APRIL) aramakla yükümlüdür. Asistans şirketin aranmaması durumunda teminatlar geçersiz sayılacaktır.

c)     Poliçenin coğrafi limitleri dışında, seyahat sona erdikten sonra ve Sigortalı Daimi İkamet Ülkesi'ne döndükten sonra oluşan masraflar.

d)     Türkiye’de herhangi bir yardım hizmeti.

e)     Rapor/belge gerektiren teminatlar için gerekli evraklar verilmediği takdirde.

 

ACİL HASTALIKLAR LİSTESİ    

 1. Şuur Kaybına Neden Olan Her Türlü Durum
 2. MI, Aritmi, Hipertansiyon Krizler: Geçirilmekte olan kalp krizi, acil tedavi gerektiren kalp ritmi bozukluğu türleri, kan basıncının beyin kanaması vb. ciddi durumlara yol açabilecek derecede yükselmesi.
 3. Zehirlenmeler(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)
 4. Ciddi Genel Durum Bozukluğu: Yaşlılık, besin yetersizliği, yetersiz bakım, uzun süren ağır hastalık vb. nedenlerle kişinin sağlığının genel anlamda tehlikeli olabilecek derecede bozulması.
 5. Trafik Kazası
 6.  Ani Felçler
 7. Migren (Kusma, Şuur Kaybıyla Beraber olan Baş ağrıları olması durumunda geçerlidir)
 8. Astım Krizi, Akut Solunum Problemleri
 9. Yüksek Ateş: Zehirlenme, infeksiyon hastalıkları, sıcak çarpması vb. nedenlerle vücut ısısının konvizyona (havale) ya da kalp ritim bozukluklarına yol açabilecek derecede (Ortalama 39,5 °C ve üzeridir) yükselmesi.
 10. Ciddi Alerji, Anaflaktik Tablolar: Kalp ritminde bozulma, solunum yollarında tıkanmaya yol açabilecek ciddiyette alerji ya da tansiyon düşmesi durumları.
 11.  Akut Batın: Mide, bağırsak gibi içi boş organların delinmesi, tıkanması ya da düğümlenmesi, iltihaplanması, vb. gibi acil müdahale gerektiren durumlar.
 12. Yüksekten Düşme(hayati tehlike arz eden durumlarda geçerlidir)
 13. Ciddi İş Kazaları, Uzuv Kopması
 14. Menenjit, Ensefalit, Beyin Absesi: Sinir sistemi fonksiyonları dolayısıyla da yaşamsal fonksiyonları etkileyebilecek, beyin ve beyni çevreleyen zarla ilgili iltihabi, infektif hastalıklar.
 15. Elektrik Çarpması
 16. Ciddi Göz Yaralanmaları(göz kaybına neden olacak durumlarda geçerlidir)
 17. Kurşunlanma, bıçaklanma, kavga, terör, sabotaj, vb(faili belli olmayan durumlarda geçerlidir)
 18. Akut Psikotik Tablolar: Aşırı saldırganlığa yol açan nörolojik ya da psikolojik rahatsızlıklar.
 19. Suda Boğulma
 20. Donma, Soğuk Çarpması
 21. Isı Çarpması
 22. Ciddi Yanıklar
 23. Diabetik ve Üremik Kanama: Diabet (şeker hastalığı) ve böbrek yetersizliğinin neden olduğu bilinç bulanıklığından başlayıp tam bilinç kaybına (koma) kadar girebilecek durumlar.
 24. Genel Durum Bozukluğunun Eşlik Ettiği Dializ Hastalığı
 25. Akut Masif Kanamalar: Genellikle travma sonucu ortaya çıkan, hayatı tehdit edecek boyutlarda iç veya dış kanamalar.
 26. Omurga ve Alt Extremite Kırıkları: Büyük dış veya iç kanamaya yol açan bacak kırıkları ve her türlü omurga kırıkları.
 27. Tecavüz
 28. Dekompresyon (Dalgıç) Hastalığı: Halk arasında vurgun yemek olarak tabir edilen durum.