over the counter albuterol inhaler

otc albuterol sulfate website

 

Trafik Primleri ile ilgili genelge yayınlandı;

Hazine Müşteşarlığı tarafından 10.04.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmelerinin Sonlandırılmasına ilişkin Sektör Duyurusu ile Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası primlerine ilişkin genelge yayınlanmıştır.

Buna göre; 

1) 15 araç türü, 7 basamak ve 8 il grubunda "Azami Prim” belirlenmiştir. Bu tutarlar takip eden aylar için aylık 1'lik artış ile uygulanacaktır. 

2) Her bir gecikilen ay için %5 ve toplam azami %50 uygulanacak olan gecikme sürprimi bu tavan fiyatın üzerine eklenerek uygulanacaktır. 

3) Hasarsızlık İndirim Oranları ve Hasarlılık Sürprim oranları yeniden düzenlenmiştir. 

 

Basamak

İndirim %

Sürpirim %

 

 

150%

 

100%

3

 

50%

-

-

5             

15%

 

6               

30%

 

7              

45%

 

 

4) Poliçe dönemi içinde meydana gelen her bir maddi hasar için yenilemede poliçenin mevcut basamağı bir basamak aşağıya düşerken, hasar türü sakatlanma veya destekten yoksun kalma ise iki basamak aşağıya düşülecektir.

5) Trafik Sigortalarının sonlandırılması işlemi sadece "Mebdeinden İptal", ”Devirden Dolayı  Fesih” ve 'fişleten Sıfatının Kaybı” iptal ekleriyle yapılabilecektir. İstisnası Kamu  Kurumlarının vade birleştirme nedeniyle yapacağı iptal talepleri olacaktır. Bunun dışında yaşayan poliçenin iptali hiçbir nedenle yapılamayacaktır. 

6) Yukarıda bahsi geçen uygulama değişiklikleri 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olmak  üzere 12.04.2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanacaktır. 

 

Sektör duyurusu için tıklayınız.

 

Evrim Sigorta A.Ş
0216 571 1 571