Makine Kırılması Sigortası ile işletmenizdeki tüm üretim ve yardımcı makineleriniz (tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj, CNC vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına alınmaktadır.

 

loratadin 5 mg

loratadin untuk ibu hamil maveerstatningfor.website

Teminatının Kapsamı 

 • Sigortacı, bu poliçe ile bu poliçenin ayrılmaz cüzünü teşkil eden ekli envanter cetvelinde sayıları, imalat yılları; nitelikleri ve değerleri yazılı makine ve tesisleri deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten ve ezcümle:  
  İşletme kazalarından, 

 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, 

 • Yağlama kusurlarından, 

 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden,  

 • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, 

 • Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, 

 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, 

 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, 

 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısiyle husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan,  

 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, 

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, 

 • İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. 

Matkap, makas, bıçak, testere, çelik veya madeni kalemler veya kesici alet ve edevat, matris ve kalıplar, haddehanelerdeki sıcak hadde valsleri, şablon, modeller, resim ruloları, öğütücü, kırıcı, karıştırıcılar, elek ve kalburlar, halat, zincir, transport bantları ve kayışları gibi değiştirilebilir parçalar ile belirli sürelerde değiştirilmesi veya yenilenmesi mutad olan kömür fırçası ve lamba gibi parçalar (elektriki izolasyon maddeleri ile izolasyon yağları dışında) temin edilemez.