ciproxin

ciproxin 750

Sağlık Sigortasının Faydaları

Sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. 

  • Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar.?  

  • Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur. 

 

Sağlık Sigortası Hakkında Merak Ettikleriniz


buy abortion pill barcelona

buy abortion pill barcelona tecomed.es

discount prescription drug cards

coupon for cialis deploymentshare.com

Kişiler mevcut Sosyal Güvenlik Sistemi (SSK, Emekli Sandığı, Bağkur) nden yeterli hizmet alamadıkları için daha iyi hizmet alabilecekleri Özel Sigortalara yönelmektedir.  Özel sağlık sigortaları, olası sağlık sorunlarına çağdaş ve kapsamlı çözümler getirmektedir. Özel sağlık sigortalarında, kişiler diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğüne sahiptir. 

 

kefloridina forte perros

kefloridina forte used link

Ne kadar genç yaşta sisteme girilirse o kadar iyi olur.  

Kişilerin sağlık sorunu yokken sisteme girmeleri, onların uzun vadede kazanımlarını arttıracaktır, öncelikle sağlıklı yaşama ihtimali artacaktır.  

Kişilerin sağlık harcamalarını karşılamakla kalmamakta, onların sağlıklı yaşamasına yönelik Koruyucu Hekimlik çalışmalarını da desteklemekte ve Ömür Boyu Yenileme Garantisi vermektedir.  

 

protonix

protonix esasolutions.sk

naltrexone side effects

naltrexone implant blog.sportsonline.com.au

Sigortalının tedaviyi gerçekleştirdiği anlaşmalı sağlık kuruluşun kadrosunda görevli olan doktordur.

 

buy abortion pill espana

buy abortion pill espana open

acquistare cialis in farmacia senza ricetta

cialis generico

Sağlık giderlerinde özel şartlar gereği ödenebilecek olmasına rağmen sigortacı tarafından sözleşme gereği karşılanmayacak olan sigortalının ödemeyi üstlendiği kısımdır. Muafiyet herhangi bir özel veya kamusal sigorta veya sandık, kurum tarafından karşılanmayıp, sigortalının cebinden çıkan tutar olarak hesaplanacaktır. 

 

seroquel

seroquel flemzz.dk

Sigorta şirketinin sağlık sigortalılarına verilecek tıbbi hizmetler için direkt ödeme anlaşması yaptığı sağlık kuruluşlarıdır. Sigortacının, Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Listesi'nde poliçe döneminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Sigortalılar anlaşmalı kurumlarda tedavi olduklarında sigortacı dan provizyon almak koşulu ile sigorta sözleşmesinde kayıtlı limitler, özel ve genel şartlar dahilinde sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler.  

 

pregabaline

pregabalin 300 mg

Anlaşmasız bir sağlık kurumunda yaptırılan tedavi sonucu oluşacak giderler ile ilgili ödeme öncelikle sigortalı tarafından kuruma yapılmalıdır. Daha sonra bu belgelerin şirkete ibraz edilmesi halinde poliçe özel ve genel şartları doğrultusunda geri ödeme yapılır.

 

amitriptyline for sleep

buy amitriptyline online tonydyson.co.uk

Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, sağlık sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler. Sigorta primlerinin vergi matrahının tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, gelirin elde edildiği dönem ile ilişkili olması ve bu dönem sonuna kadar ödenmiş olması gerekmektedir. Ücretli çalışanlar; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler. Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

 

mixing alcohol and antidepressants

antidepressants and alcohol

Yeni doğan çocuklar, anne veya babanın da bu sigorta kapsamında sigortalı olması koşuluyla ve doğuştan 15 gün sonrasına kadar doğum raporu ve sağlık beyanının şirkete ulaştırılması ile, her hangi bir hastalığı yada sakatlığı olmadığının tespiti ve gerekli primin ödenmesi ile doğum tarihinden 15 gün sonrası itibari ile sigorta kapsamına alınabilir.

 

buy amitriptyline online

amitriptyline and alcohol interaction

Poliçede tanımlanmış yıllık limit tutarı her bir doğum için geçerlidir. Gebeliğin birden fazla poliçe dönemine yayılması halinde gebeliğin başladığı poliçede belirlenmiş limit tutarı doğum gerçekleşene kadar devam eder. ( doğum yeni poliçede gerçekleşse dahi.) Yenilemede gebeliğin başladığı poliçedeki limitin bakiyesi yeni poliçeye aktarılır. Yeni bir gebeliğin gerçekleşmesi halinde ise limit yeniden başlar.

 

zyprexa

zyprexa

Kazanç paylaşımı şirketin, geçmiş yıldaki kazancını bu kazanca katkıda bulunmuş sigortalıları ile paylaşmasıdır. 

ventolin syrup

ventolin

Sigortaya konu olan sağlık harcamaları, aşağıda istenen belgelerin eksiksiz bir şekilde sigortacıya ulaştırılmasından sonra poliçede yazılı limitler, özel ve genel şartlar dahilinde 7 iş günü içerisinde sigortalı tarafından başvuru sırasında belirtilecek banka hesabına havale yapılarak ödenecektir. Tazminat talebinde bulunmak için aşağıdaki belgeler sigortacıya ulaştırılmalıdır: 

·         Doktor muayene teminatına ait ödemelerde: Doktor ücretine ait fatura yada serbest meslek makbuzunun aslı.  

·         Doktor tarafından tam olarak doldurulmuş hastalık bildirim formu.? 

·         Gerektiğinde poliklinik kartı fotokopisi İlaç teminatına ait ödemelerde:? 

·         Doktor reçetesi - İlaç küpürleri(fiyat ve isminin okunması gerekmektedir)? 

·         İlaç giderlerine ait fatura veya kasa fişi asılları? 

·         Sürekli kullanılacak ilaçlarda doktor raporu  

·         Tahlil-röntgen ve ileri tetkiklere ait ödemelerde Doktorun ön tanı içeren sevk pusulası? 

·         Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura asılları? 

·         Tetkiklerin sonuç raporlarının fotokopisi Ameliyat veya hastane yatışlarına ait ödemelerde Dökümlü hastane faturası 

·         Teminat kapsamındaki giderlere ait fatura asılları? 

·         Gerektiğinde müşahade dosyası? 

·         Ayrıntılı ameliyat raporu ve doktor tarafından doldurulmuş yatış formu? 

·         Patoloji raporu(varsa)