progesterone taux

progesterone

KASKO SİGORTASI HASARLARI 

A- Çarpma -Çarpılma Hasarları 

 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tesbit tutanağı(tasdikli örneği)zabıt tutturulmadıysa sürücünün detaylı beyanı
 • Alkol raporu (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin)varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotografları
 • Kazaya 3. kişinin sebebiyet vermesi halinde bu kişinin trafik ve varsa ihtiyari mali mesuliyet poliçelerinden bir örnek ibrazı.
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.


Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından "aslı gibidir" onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.


B- Araç Çalınması Hasarları

 • Aracın çalınması ve çalındığı günden itibaren 30 gün içinde bulunamaması durumunda
 • Karakol müracat tutanağı (tasdikli örneği)
 • Karakol bulunamadı yazısı (tasdikli örneği)
 • Oto hırsızlık masasından bulunamadı yazısı(tasdikli örneği)
 • Çalınmıştır kaşeli ruhsat aslı
 • Maliyeden borçu yoktur yazısı(tasdikli örneği)
 • Maliyeden silindi belgesi(tasdikli örneği)
 • Poliçe asılları
 • Aracın tüm anahtarları (asıl ve yedek)
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir
 • Vekaletname (örneği şirketimizden alınacaktır)

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

C- Radyo - Teyp Çalınması Hasarları

 • Poliçe fotokopisi
 • Karakol müracaat ve görgü tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Ruhsat fotokopisi
 • D/M (dain-i mürtehin) varsa ilgili kurumdan alınacak muvaffakatname
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.


ÖLÜM VEYA YARALANMA HASARLARI ( OTO BRANŞI ) 
A- Ölümlerde

 • Poliçe fotokopisi
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise,sigortalı aracın ruhsatname örneği
 • Trafik kazası tespit tutanağı(Tastikli örnek)
 • İddianame veya takipsizlik karar örneği(Savcılık tastikli örnek)
 • Tazminat alacaklısının T.C. kimlik numarasını gösterir belge ibrazı (Ölümlerde T.C. kimlik numarası varislerin numarasıdır.)
 • Ölü muayene tespit tutanağı
 • Veraset ilamı(Tastikli örnek)
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 • Adli tıptan ölüm raporu / Mernis ölüm tutanağı / Alkol raporu
 • Defin ruhsatı
 • Mağdurun gelirini gösterir belgeler, SSK İşe Giriş Belgesi,Maaş Bordroları (varsa Vergi Levhası)
 • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.


B- Yaralanmada

 • Tedavi gideri ile ilgili fatura ve makbuz asılları
  Kaza zaptı tasdikli sureti
  Taburcu edildiğine dair hastane raporu
  Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları                        
  Tedavinin detayını anlatan doktor raporu
  T.C.Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi
 • Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
  YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

C- Kalıcı Sakatlık

Malülün malüliyetten önceki ve sonraki kazanç durumunu gösterir belge 
Sigortalı tazminatı mahkeme kararı ile ödemiş ise,mahkeme kararı,kaza tespit tutanağı,sigortalı aracı kullanan kişinin ehliyetname örneği,ruhsatname örneği ,icra emri,ödeme belgesi ve poliçesini ibraz etmelidir.
Kaza zaptı tasdikli sureti
Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış”maluliyet durumunu gösterir kat’i heyet raporu” / - Yüzdesel Sürekli Sakatlık Heyet Raporu(maluliyet  oranını gösterir)
T.C. Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi
Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.
YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.


TRAFİK SİGORTASI(ZORUNLU MALİ SORUMLULUK) MADDİ HASARLARI 
 

 • Poliçe örneği 
 • Tafik kazası tespit tutanağı (tasdikli örneği)
 • Alkol raporu(tasdikli örneği) 
 • Ruhsat fotokopisi,Ehliyet(3.şahıs aracının) 
 • Aracın hasarlı haliyle çekilmiş fotoğrafları(3.şahıs aracın) 
 • Poliçede plaka belirtilmemiş ise sigortalı aracın ruhsat fotokopisi 
 • Tazminat alacaklısının vergi kimlik numarası veya vergi levhası 
 • Mağdur araç ruhsat sahibi adına vatandaşlık numarası (TC Kimlik No)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.


YANGIN HASARLARI 

 • Poliçe örneği 
 • İtfaiye raporu(tasdikli örneği) 
 • Hasar talep dilekçesi 
 • Karakol tutanakları(tasdikli örneği) 
 • Savcılık takipsizlik raporu 
 • Hasarla ilgili fotoğraflar 
 • Hasar binada meydana gelmiş ise tapu fotokopisi veya kira kontratı 
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname 
 • Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri 
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir 
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR. 


CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI (KONUT) 

 • Poliçe örneği
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için  vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR.

 

CAM KIRILMASI SİGORTASI HASARLARI (OTO BRANŞI)

 • Poliçe fotokopisi
 • Zabıt veya beyan
 • Fatura (eksper gönderilmediği durumlarda)
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Kişiler için T.C. kimlik numarası , tüzel kişiliklere için vergi levhası ve imza sirküleri ibrazı gerekmektedir.

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
DAHİLİ SU VE SEL-SU BASKINI HASARLARI

 • Poliçe örneği
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu fotokopisi veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotograflar -Hasara 3. kişi sebebiyet vermiş ise bu kişinin irtibat bilgileri
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

 

ELEKTRONİK CİHAZ / MAKİNA KIRILMASI HASARLARI

 • Poliçe örneği
 • Cihazın ilk alış faturası
 • Teknik servis raporları – hasarın detayını bildirecek şekilde detaylı olarak
 • Hasar talepnamesi
 • Bakım onarım ile ilgili servis formları
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
EMNİYETİ SUİSTİMAL HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

 • Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi ( SSK Kaydı )
 • Sigortalı firmanın rakamsal talebini içerir beyanı
 • İş sözleşmesi
 • Maaş bordrosu
 • Savcılık’a yapılan suç duyurusu
 • Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge
 • Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi
 • Tanık ifade tutanakları
 • Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş şekline kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye,bonus vs alacağına ilişkin belgeler
 • Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler
 • Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname
 • Zarara istinaden suçu işleyen personelden, mahsuben, hesaben ayda nakden yapılan kesintilere lişkin belge ve bilgiler.

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

FIRTINA HASARLARI 

 • Poliçe örneği
 • Meteoroloji raporu – Genel Şartlara göre 17.1 m/sn, 7 boforu aşan hasarlar fırtına olarak Kabul edilmektedir.
 • Hasar talepnamesi
 • Tapu veya kira kontratı
 • Hasarla ilgili fotograflar
 • Vergi kimlik numarası veya vergi levhası ibrazı gerekmektedir.
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not:Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.


FERDİ KAZA HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR (Ölüm)

 • Sigorta poliçesi
 • Kazaya karışan aracın ve olay yerinin fotoğrafları
 • Kaza zaptı tasdikli sureti mevcut değil ise tanıkların detaylı beyanı
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 • Adli tıptan ölüm raporu / Mernis ölüm tutanağı / Alkol raporu
 • Defin ruhsatı
 • Varislerin Vergi Kimlik Numaraları ve Kimlik Fotokopileri
 • Olayla ilgili gazetede yayınlanan haber örnekleri
 • Sigortalının gelirini gösterir belgeler, SSK İşe Giriş Belgesi,Maaş Bordroları(varsa Vergi Levhası)
 • Veraset vergisi ile ilişiğinin olmadığına dair vergi dairesinden alınacak belge
 • Beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

FERDİ KAZA HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR (Kalıcı Sakatlık)

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza zaptı tasdikli sureti-Mevcut değil ise detaylı beyan
 • Kalıcı sakatlık öncesi tedavi masraflarını gösterir harcama belgeleri , ilaç küpürleri ve reçete asılları
 • Daha önce geçirilmiş ameliyat /düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları
 • Tam teşekküllü bir hastaneden alınmış”maluliyet durumunu gösterir kat’i heyet raporu”         - Yüzdesel Sürekli Sakatlık Heyet Raporu(maluliyet  oranını gösterir)
 • Vergi Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi
 • Beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 • Kaza sonrası görüntüleme raporları

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

FERDİ KAZA HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR (Tedavi Masrafları)

 • Sigorta poliçesi
 • Kaza zaptı tasdikli sureti-Mevcut değil ise detaylı beyan
 • Taburcu edildiğine dair hastane raporu
 • Tedavi masraflarını belgeleyen faturalar, eczane fişleri,  makbuzlar, ilaç küpürleri ve reçete asılları
 • Tedavinin detayını anlatan (anamnaz, hastalığın hikayesini içeren) doktor raporu
 • Daha önce geçirilmiş ameliyat/düzenli tedavi var ise ilgili doktor raporları aslı
 • Vergi Kimlik Numarası ve Kimlik Fotokopisi

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

TEHLİKELİ HASTALIKLAR HASARLARINDA TEMİN EDİLMESİ GEREKLİ EVRAKLAR

 • Sigortalının detaylı beyanı (imzalı)
 • Rahatsızlığı teşhis eden doktorun sigortalının özgeçmiş/anamnez(hastalığın hikayesi) bilgisini içeren detaylı raporu
 • Tedavi masraflarını gösteren fatura, ilaç küpürü, reçete aslı, makbuz
 • Daha önceden geçirilmiş ameliyat/düzenli tedavi varsa rapor asılları Taburcu edildiğine dair hastane raporu/Epikriz
 • Teşhis ile ilgili tetkik, tahlil, MR, tomografi,sinti grafi, biyopsi, patoloji sonuçları ve diğer raporlar
 • Vergi Numarası - Kimlik fotokopi

Not:  Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

HIRSIZLIK SİGORTASI HASARLARI 

 • Poliçe örneği
 • Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak çalınan malların bulunamadığına dair yazı
 • Envanter giriş ve çıkış belgesi(ticari emtiada)
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotoğraflar
 • Satış faturaları (işyeri için)
 • Alış faturaları (işyeri için)
 • Demirbaş kaydı
 • D/M (dain-i mürtehin ) varsa ilgili kurumlardan alınacak muvaffakatname
 • Ödemenin yapılması istenen banka bilgileri beyanı (imzalı)

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir. Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 
HIRSIZLIK SİGORTASI HASARLARI( OTO BRANŞI )

 • Poliçe örneği
 • Karakol müracat ve görgü tespit tutanakları (tasdikli örneği)
 • Hasar tarihinden 30 gün sonra ilgili karakoldan alınacak bulunamadı yazısı
 • Envanter giriş ve çıkış belgesi(ticari emtiada)
 • Vergi levhası(ticari sigortalarda)
 • Vergi Kimlik numarası (sivil sigortalarda)
 • Tapu veya kira kontratı(konut sigortalarında)
 • Hasarla ilgili fotograflar

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

NAKLİYAT HASARLARINDA İSTENEN EVRAKLAR

 • Poliçe aslı veya fotokopisi
 • Fatura fotokopisi 
 • Sigortalının rakamsal talebini içerir talep yazısı 
 • Taşıma senedi ( Deniz taşımalarında konşimento, yurtdışı kara taşımalarında CMR, yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi, demiryolu taşımalarında hamule senedi ) 
 • Satış sözleşmesi 
 • Emtea nakliye aracından hasarlı olarak boşaltılmışsa rezerv zaptı(bu zabıtta mutlak surette taşıyan ilgililerinin, deniz taşımalarında gemi kaptanının veya acentesinin, kara taşımalarında kamyon şoförünün, demiryolu taşımalarında demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir). 
 • Gümrük giriş beyannamesi(ithalat halinde) 
 • Gümrük çıkış beyannamesi(ihracat halinde) 
 • Gümrük Muayene tutanağı 
 • Emtea gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük rezerv zaptı 
 • Emtea vasıtadan noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez veya ademi teslim ordinosu 
 • Taşıma işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse taşıma sözleşmesi 
 • Gemi ile yapılan taşımalarda ;gemi donatanının ve Türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri 
 • Gemi ile yapılan taşımalarda ambar mühürlerinin kontrolüne ilişkin rapor 
 • Time-sheet , çeki listesi veya packing list 
 • Hasar trafik kazası sonucu oluşmuşsa trafik zaptı, ehliyet ve ruhsat fotokopileri, akol raporu, ifade tutanakları kopyası 
 • Yükleme manifestosu 
 • Supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri 
 • Sıvı emtea taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı Ullage Raporları (gözetim raporları), sahil tankı ölçüm rapoları, boş Tank Sertifikası, Protesto Mektupları, Hasarı gösteren fotoğraflar, ROB ve OBQ raporları 
 • Hasardan sorumlu nakliyeci firmaya gönderilen ihtarname kopyası
  Ayrıca Hırsızlık hasarlarında;
  • Müşteki ifade tutanakları 
  • Olay yeri görgü tespit tutanağı 
  • Bulunamadı yazısı 
  • Çalınan malların yerine alıcıya gönderilen 2. sevkiyata ilişkin fatura ve sevk irsaliyeleri 
  • Malların alıcıya kısmen yada tamamen ulaşmadığına dair alıcı firma beyanı

Not: Tüm resmi belgelerin orijinalleri ya da düzenleyen kurum tarafından “aslı gibidir” onaylı suretlerinin tarafımıza ibraz edilmesi gerekmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLAR STANDART OLUP, HASARIN NİTELİĞİNE GÖRE EKSTRA EVRAK TALEBİNDE BULUNULABİLECEKTİR