sertraline weight gain

sertraline reviews link

Sigortalının maaş bordrosunda kayıtlı personelinin işlerini görmeleri esnasında kasıt veya kötü niyetli bir hareketle sigortalının; para ve kıymetli evrakı ile para ile ölçülebilen mallarını çalmak , zimmete geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti su istimal halleri neticesinde, sigortalının uğrayacağı zararlar teminat altına alınır. 

Emniyeti Suistimal Sigortası Hakkında Bilinmesi Gerekenler


abortion pill online review

cheap abortion pill las vegas redirect

Öncelikle polis ifade tutanağı tutulacak.

Sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

Savcılık bilirkişi aracılığıyla olayı inceleyecek.

Mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar devam edecek.

20mg fluoxetine

buy fluoxetine redirect

Emniyeti suistimal suçunu işleyen personelin işe giriş bildirgesi ( SSK Kaydı )

Sigortalı firmanın rakamsal talebini içerir beyanı

İş sözleşmesi

Maaş bordrosu

Savcılık’a yapılan suç duyurusu

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmanın neticesine ilişkin belge

Suçu işleyen personelin Savcılık nezdinde ve/veya yazılı ve imzalı alınan ifadesi

Tanık ifade tutanakları

Suçu işleyen personelin işe giriş tarihinden olayın oluş şekline kadar geçen süre içerisinde kazandığı ikramiye,bonus vs alacağına ilişkin belgeler

Zimmete geçirilen miktarı gösteren muhasebe kayıtları ve belgeler

Suçu işleyen personelin işten çıkarıldığına dair belge / ihtarname

Zarara istinaden suçu işleyen personelden, mahsuben, hesaben ayda nakden yapılan kesintilere lişkin belge ve bilgiler.