Sigorta Tahkim Komisyonu 
 
Sigorta Anlaşmazlıklarında İtiraz
 

5684 sayılı Kanunun 30. maddesi çerçevesinde oluşturulan Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler ile sigorta tahkim sistemine üye sigorta kuruluşları arasındaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıkların, bu alanda uzmanlaşmış hakemler tarafından basit, süratli ve adil bir biçimde çözülmesi amacını gütmektedir. Kendisine yapılan başvurulara konu olan uyuşmazlıkların en süratli ve isabetli bir şekilde çözülmesi hedefinden yola çıkan Komisyon, sigorta uyuşmazlıkları bakımından başvuru sahiplerine, mahkeme sürecine göre daha hızlı ve daha kolay sonuç almaları imkanını tanıyan yeni ve pratik bir alternatif sunmaktadır. Bu çerçevede, Komisyona intikal eden uyuşmazlıkların çözümü, tarafların aksine bir anlaşması olmadığı takdirde, Kanunda belirtilen süre sınırları içinde bağımsız hakemlerce gerçekleştirilecektir.

Sigorta tahkim sistemi, sigorta kuruluşlarının iradi katılımı esasına dayanmaktadır. Dolayısıyla, Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşunun sigorta tahkim sistemine üye olması ve uyuşmazlık konusu rizikonun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleştiği takdirde, sigorta kuruluşuyla aranızda ayrıca bir tahkim anlaşması bulunmasa dahi, Kanunda belirtilen aşamaları takip ederek Komisyona başvurmanız mümkün olacaktır.

Tahkim sisteminin işleyişinin yapılandırılmasında, Komisyona yapılacak başvurulara ilişkin sürecin basit ve anlaşılır olmasına özellikle önem verilmiş, başvuru sahiplerine külfet getirebilecek karmaşık ve bürokratik işlemlerden mümkün olduğunca kaçınılmıştır. Komisyona başvuruda bulunabilmeniz için gereken şartlar gerçekleştiğinde sadece yapmanız gereken; internet sitemizden ya da Komisyondan temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurmak, gerekli belgeleri eklemek ve başvuru ücretini yatırdığınızı gösteren makbuzun bir örneğiyle birlikte Komisyona ulaştırmaktan ibarettir. Başvurunuzla ilgili olarak anlamakta güçlük çektiğiniz veya tereddüt ettiğiniz konular olduğunda, bilgi edinmek için Komisyonla iletişim kurabilirsiniz.(İletişim adresleri ve tüm irtibat bilgileri aşağıda belirtilmiştir)

 

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Kimler Başvurabilir?
Uyuşmazlık yaşadığınız sigorta kuruluşu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na üye ise ve ilgili kuruluşa başvuruda bulunduğunuzda kuruluşun nihai cevabı sizi tatmin etmedi ise (veya 15 iş günü içinde cevap vermemiş ise ) başvuru formunu eksiksiz doldurup ekindeki belgelerle birlikte Komisyona şahsen ya da postayla başvuruda bulunabilirsiniz.Komisyonun başvurunuzu değerlendirmeye alabilmesi için uyuşmazlık konusu rizikonun ilgili kuruluşun üyelik tarihinden sonra meydana gelmiş olması gerekmektedir.

 

Başvuru Nasıl Yapılır ?
5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ile kurulmuş olan Sigorta Tahkim Komisyonu, üye sigorta kuruluşları ile sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan kişiler arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkları, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile adil, tarafsız ve hızlı bir şekilde çözmeyi amaçlamaktadır. Komisyona bir başvurunun ne kadar etkili bir şekilde sunulduğu değil, özü önemlidir. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılacak başvurulara ilişkin süreç, mümkün olduğunca, kişilerin bir uzman yardımına gerek duymaksızın, başvurularını şahsen yapabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Komisyona yaptığınız başvurular ilke olarak dosya üzerinden değerlendirilecek ve ancak hakemlerce gerekli görüldüğü takdirde duruşma düzenlenecektir. Bu nedenle haklılığınızı ispatlayacak bütün belgeleri bize ulaştırmanız, daha sağlıklı bir karar verilmesi bakımından önem taşımaktadır.

Tahkim sistemine üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvurmanız gereklidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai yazı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte Komisyona başvurabilirsiniz.

Komisyona başvurunuzu postayla ya da şahsen yapabilirsiniz. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur. Sadece ıslak imzalı başvuru formları kabul edilecek olup, faksla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru formu bilgisayar üzerinde doldurulduğu takdirde çıktısının alınıp imzalandıktan sonra Komisyona iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca mahkemeye, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu uyarınca tahkime veya Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne intikal etmiş uyuşmazlıklar hakkındaki başvurular da Komisyon tarafından değerlendirilmeyecektir.

Başvuru formunuza, sigorta sözleşmeniz/poliçeniz ve talebinizle ilgili diğer belgelerin yanında, başvuru  ücretinin yatırıldığını gösteren banka makbuzunu da eklemeyi unutmayınız. Başvuru aşamasıyla ilgili her türlü sorunuz için Komisyondan bilgi alabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvururken dikkat etmeniz gereken aşamalar aşağıdaki şemada gösterilmiştir.
 

 

 

SİGORTA KURULUŞLARININ TAHKİM SİSTEMİNE ÜYELİK DURUMLARI

A: Tahkim Kuruluna üye sigorta kuruluşları
1.  Acıbadem Sağlık ve Hayat Sigorta AŞ.
2.  Ak Sigorta AŞ.
3.  Alianz Hayat Sigorta AŞ.
4.  Allianz Sigorta AŞ.
5.  Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
6.  Anadolu Hayat Emeklilik AŞ.
7.  Ankara Türk Sigorta AŞ.
8.  AvivaSa Hayat ve Emeklilik AŞ.
9.  Axa Hayat Sigorta AŞ:
10. Axa Sigorta AŞ:
11. Başak Groupama Emeklilik AŞ
12. Başak Groupama Sigorta AŞ:
13. Birlik Hayat Sigorta AŞ.
14. Birlik Sigorta AŞ.
15. CIV Hayat Sigorta AŞ:
16. Coface Sigorta AŞ:
17. Demir Hayat Sigorta AŞ.
18. Demir Sigorta AŞ.
19. Deniz Emeklilik ve Hayat Sigorta AŞ:
20. Ergo İsviçre Sigorta AŞ:
21. Euroka Sigorta AŞ:
22. Euro Sigorta AŞ:
23. Fiba Sigorta AŞ.
24. Finans Emeklilik ve Hayat AŞ.
25. Fortis Emeklilik ve Hayat AŞ.
26. Generali Sigorta AŞ.
27. Güneş sigorta Aş.
28. HDI Sigorta AŞ:
29. Hür Sigorta AŞ.
30. Işık Sigorta AŞ.
31. Liberty Sigorta AŞ.
32. Magdeburger Sigorta AŞ.
33. Mapfre Genel Sigorta AŞ:
34. Mapfre Genel Yaşam Sigorta AŞ.
35. Ray Sigorta AŞ.
36. SBN Sigorta AŞ.
37. Türk Nippon Sigorta AŞ.
38. Yapı Kredi Emeklilik Sigorta AŞ:
39. Yapı Kredi Sigorta AŞ.
40. Zürich Sigorta AŞ.
 
B:  Tahkim kuruluna üye olmayan Sigorta kuruluşları
1.    Ace Sigorta
2.    Aegon Emeklilik ve hayat AŞ.
3.    AIG Hayat Sigorta AŞ.
4.    AIG (Crastis) Sigorta AŞ.
5.    Atradıus Credit Insurance N.V. Turkey İstanbul şubesi
6.    Aviva Sigorta AŞ.
7.    Cardif Hayat Sigorta AŞ.
8.    Cardif Sigorta AŞ.
9.    Dubai Group Sigorta AŞ:
10. Ergo İsviçre Emeklilik ve Hayat Sigorta AŞ:
11. Garanti Emeklilik ve Hayat AŞ.
12. New Life Yaşam Sigorta AŞ.
13. Vakıf Emeklilik Aş
 
 
Sigorta Tahkim Kurulu İrtibat Bilgileri;
 
Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad.No.35 Aksel İş merkezi A Blok Kat.3 34662 Üsküdar/İSTANBUL 
Tel: 0216 651 65 65 (pbx) Faks:0216 651 42 22 
Web:www.sigortatahkim.org
E-posta: bilgi@sigortatahkim.org.tr;