buy abortion pill espana

buy abortion pill espana tecomed.es

venlafaxine uk buy

buy venlafaxine online uk

Doğalgaz Tesisat Sigortası kapsamındaki Montaj Tüm Riskler Teminatı, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı ve Makine Kırılması Teminatı ile projelerinizi güvence altına alıyoruz!

mixing alcohol and antidepressants

antidepressants and alcohol

 

Teminatın kapsamı 

Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin etmeyi, 

 

Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını Sözleşme bedeline kadar temin etmeyi, 

 

Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin etmeyi,kabul ve taahhüt eder. 

 

Doğalgaz yakan cihazlar (kazan, kombi, soba, şofben vb.) poliçe teminatına dahildir.