TRAFİK İŞARETLERİ BULUNAN KAVŞAKLARDAKİ MADDİ HASARLI  TRAFİK KAZALARI 

DURUM 1

A) Her iki araç aynı yönde seyir halinde iken A aracı kırmızı ışıkta kavşakta duruyor. Araç takip mesafesini korumayan B aracı, A aracına çarpıyor. B aracı 00 100 kusurludur. (K.Y.T.K.56 c ve Yön:107).

Kırmızı ışıkta kaza

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

B) Her İki araç aynı yönde seyir halinde İken A aracı yeşil ışıkta aniden duruyor. B aracı duraklamanın yasak olduğu yerde A aracına çarpıyor. A aracı 0 050 (K.Y.T.K. 57 ve Yön: 109 e) kusurludur. B aracı da hız sınırını aştığı İçin %50 (K.Y.T.K. 52  ve Yön:101) kusurludur. 

kırmızı ışıkta kaza

ARAÇ

KUSUR(%)

A

50

B

50

 

C) Her İki araç aynı yönde seyir halinde İken kırmızı ışık yeşil ışığa dönüyor. A aracı geriye doğru hareket ediyor. A aracı %100 (K. Y. T .K.67 ve Yön:137) kusurludur.

Kırmızı ışıkta kaza

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

DURUM 2

Kırmızı ışıkta geçiş yapan A aracı %100 kusurludur (K. Y .T.K.47 ve Yön.95).

 

kavşaklarda kaza

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

DURUM 3

A aracına yeşil ışık yanıyor ve kurala uygun olarak dönüş yapıyor. Yanlış şeritten gelen ya da yanlış şeritte bekleyen B aracı 0/0100 (K.Y.T.K.47-56 ve Yön:95) kusurludur.

KAVŞAKLARDA ŞERİT İHLALİ

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

DURUM 4

Her İki araç sürücüsü de kendisine yeşil ışık yandığını İddia ediyor:

 

A aracı kavşağa yaklaşırken dikkatli olmadığı İçin %50 (K. Y. T .K.57 ve Yön: 109/d) kusurlu olup B aracı da aynı madde ihlalinden aynı oranda yani %50 kusurludur.

 

kavşaklar da kaza

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

50

B

50

 

 

DURUM 5

 

B aracı, yetkili ve görevli kişilerin İşaretine uymadığı İçin 0 0100 (K. Y .T.K. 47 a ve Yön:95/a) kusurludur.

 

kavşaklarda trafik kazası ceza puanı

 

ARAÇ

KUSUR(%)

B

100

A

0

 

 

DURUM 6

 

Tali yoldan ana yola çıkan B aracı ana yolda seyir halinde olan araca yol vermediği İçin 0 0100 (K. Y. T .K.571b—5 Yön: 109 c—4) kusurlu olup, A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

ana yol tali yol kavşaklarda kaza ceza

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

 

 

TEK VE ÇİFT YÖNLÜ YOLLARDAKİ MADDİ HASARLI TRAFİK KAZALARI

 

DURUM 7

 

B aracı karşı şeride geçerek kural İhlali yapmıştır.

B aracı %100 (K.Y.T.K. 56-1, 84 3 ve Yön:94 m, 157/3) kusurlu olup, A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

 

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

 

DURUM 8

B aracı, mecburi İstikametten ters İstikamete geri manevra yaptığı İçin %100 (K.Y.T .K.67 ve Yön: 137) kusurlu olup, A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

DURUM 9

A aracı B aracına arkadan çarptığı İçin 0 00 (K. Y .T.K. 56 1-c ve Yön:107) kusurlu olup, B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

 

DURUM 10

 

A aracı arkadan çarptığı İçin %100 (K.Y.T.K. 56 1-c ve Yön: 107) kusurlu olup B aracında kusur bulunmamaktadır.

 

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

DURUM 18

Tek aracın geçebileceği kadar dar yollarda karşılaşma halinde, B aracı, A aracına geçiş hakkı vermesi gerekirken vermediği İçin %100 (K.Y.T .K.56 e ve Yön: 106/c) kusurludur.

 

Geçişine devam eden A aracında kusur bulunmamaktadır.

 

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

DURUM 19

Her İki araç da diğerinin şeridini İhlal edip en sağ şeridi takip etmedikleri İçin %50 oranında kusurludur (K.Y.T.K.46 a ve Yön:94 a).

 

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

50

B

50

 

DURUM 20

A aracı, önünde seyreden aracı geçerken sol tarafından gelen diğer aracın geçmesini beklemediği İçin %100 (K.Y.T.K.54/1-a ve Yön:103/a) kusurlu olup, B aracında kusur bulunmamaktadır.

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

DURUM 22

Geçiş yapmak İsteyen araç sürücüsü, geçeceği aracı görünür ve duyulur İşaretlerle İkaz ederek geçişini güvenli bir mesafe gittikten sonra sol şeritten yapmalıdır (K. Y. T.K. 54, 55 ve 56 ve Yön: 103) .Bu kuralları İhlal eden A aracı 0/0100 kusurlu olup B aracında kusur bulunmamaktadır.

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

 

DURUM 25

B aracı, bir İz veya mülkten çıkarken karayolundaki A aracının geçişini beklemediği için %100 (K. Y. T .K.57 ve Yön: 109 c—6) kusurludur. A aracında kusur bulunmamaktadır.

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

DURUM 26

B aracı, şerit İzleme değiştirme kuralını İhlal ederek her İki şeridi de kullandığı İçin %100 (K.Y.T.K.56 a-ı ve Yön:94) kusurludur.

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

DURUM 27

A aracı kurallara uygun park etmiş araçlara çarptığı İçin % 100 (K.Y.T.K.84/ı) kusurludur.

 

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

DURUM 35

 A aracı, akan trafiğin önünde kapısını açtığı İçin %100 kusurludur. B aracında kusur bulunmamaktadır.

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

DURUM 46

A aracı seyir halindeyken aracının kasasından düşen yük ya da araca ait parçalar kazaya sebebiyet verdiği İçin % 100 kusurludur.

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0

 

DURUM 47

B aracı, kontrolsüz U dönüşü yaparak A aracı İle çarpışıyor. B aracı %100 kusurludur.

ARAÇ

KUSUR(%)

A

0

B

100

 

DURUM 48

A aracı, ters yöne girerek B aracı İle çarpışıyor. A aracı, %100 kusurludur.

ARAÇ

KUSUR(%)

A

100

B

0