Ticari siber güvenlik paketi poliçesi

(Siber Sigorta)

Siber güvenlik, son zamanların en önemli gündem konularında bir tanesi, her firmanın verilerim çalınabilir veya bir hacker tarafından şifrelenebilir karşılığında yüksek fidyeler ödemek zorunda kalabilirim endişesini duyduğu bir dönemdeyiz. Siber Risk Poliçesi günümüz şirketlerinin yılda en az  %42sinin maruz kaldığı siber riskler için yapılmıştır.

siber güvenlik sigortası, siber poliçe

Günümüzde şirketler, operasyonlarını ve iş süreçlerini büyük ölçüde teknolojiye bağımlı olarak sürdürüyor. Bu nedenle siber risk yönetimi ve üçüncü şahıs verilerinin saklanması konusunda gereken önlemlerin alınmaması; marka ve itibar zararlarına, veri ihlallerine, kamu otoritesinin incelemelerine ve mali kayıplara neden olabilmektedir.

 

Neden Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi Almalıyım?
 
“Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi” ile sigortalılarımızın bir siber güvenlik riski nedeniyle oluşacak veri koruma hasarları, iş durmasından kaynaklanan zararları, kamu otoritesine karşı yapılan savunmalar ve para cezaları, siber fidye hasarları ile bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları poliçemizdeki koşullar ve istisnalar çerçevesinde teminat altına alınmaktadır.
 
“Veri Koruma Hasarı” teminatı kapsamında sigortalımızın bilgisayar programları ve müşteri bilgileri de dahil olmak üzere veri varlığının bir siber güvenlik riski nedeniyle yok olması veya zarar görmesi sonucu oluşacak zararları, poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmaktadır.
 
Bir siber güvenlik ihlali nedeniyle sigortalımızın bilgisayar sistemlerinin durması nedeniyle maruz kalacağı iş durması zararları poliçemizdeki “İş Durması” teminatı kapsamında poliçede belirtilen limit çerçevesinde tazmin edilecektir.
 
Ülkemizde yürürlükte bulunan kişisel verilerin korunması mevzuatının sigortalımızca ihlali nedeniyle kamu otoritesi tarafından sigortalımıza verilen idari para cezaları da poliçemizde belirtilen limit ile sınırlı olarak temin edilmektedir.
 
Sigortalımızın fidye ödemesi yapmazsa bilgisayar sistemlerindeki verilerinin yok edileceği veya tahrip edileceği tehdidiyle talep edilen fidye ödemeleri poliçemizde belirtilen limit çerçevesinde karşılanan bir diğer teminattır.
 
Sigortalımızın korumakla yükümlü olduğu üçüncü şahıs verisinin kişisel verilerin korunması mevzuatını ihlal edecek şekilde çalınması, kaybı, ifşa olması nedeniyle üçüncü kişilerden gelecek tazminat talepleri ile bu taleplere ilişkin sigortalımızın maruz kalacağı çeşitli masraflar da bilgi güvenliği ve gizlilik sorumluluğu ve veri ihlali masrafları başlıkları altında poliçede belirtilen limit çerçevesinde teminat kapsamındadır.
 
KOBİ’lere yönelik hazırlanan ürünümüzde 4 farklı teminat limiti alternatifi bulunmaktadır. Teminatların farklı alt limitleri mevcuttur ve poliçemizde belirtilen muafiyetlere tabidirler.
 
Poliçemiz TL olarak düzenlenebileceği gibi sigortalılarımızın tercihi çerçevesinde Euro, USD ve GBP yabancı para birimleri ile de düzenlenebilmektedir.
 
 
Teminat kapsamı dışında olan sektörler;
  • Finans 
  • Sağlık
  • E - ticaret
  • IT (yazılım, bilişim, bilgi teknolojileri, vb şirketleri)
  • Veri İhlali Masrafları
  • Otel/motel/pansiyon/yurt
faaliyet konularıyla iştigal eden müşterilerimize Ticari Siber Güvenlik Paket Poliçesi düzenlenememektedir
 

 

Ürün sunumu için tıklatınız.

Diğer detaylar ve teklif almak için bizi arayın; 0 216 571 1 571