abortion pill cost cvs

abortion pill cost cvs xnaessentials.com
Sağlık Sigortasının Faydaları
 
Sigortalılara diledikleri doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.
Sigorta yılı içinde sigortalıların geçirdiği herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu yaptırdıkları ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflarını, sigortalıların seçtikleri ürüne bağlı olarak sadece yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılar. 
Sigortalıların hastalanması halinde özel sağlık kuruluşlarında yaptırdıkları tedaviler ile ilgili yüksek meblağlı giderleri karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur. 
 
 
 
 
 
Sağlık Sigortasının Avantajları
 
VERGİ AVANTAJI
Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı G.V.K.’nın 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bentlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dahilinde vergi matrahınızdan indirilecektir. 
 
VERGİ UYGULAMALARI
Bazı vergi kanunlarında değişiklik yapılmasına dair 4697 sayılı kanunun 07.10.2001 tarihinde yürürlüğe giren hükümlerine göre yeni vergi uygulamaları aşağıdadır. 
 
ÖDENEN PRİMLERİN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLMESİ
1) Ücretli çalışan iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait sağlık sigorta poliçeleri için ödediğiniz primlerin toplamını, ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretinizin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebileceksiniz. 
2) Yıllık beyanname veriyor iseniz kendinize, eş ve küçük çocuklarınıza ait sağlık sigorta primlerini gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve beyan ettiğiniz gelirin %5’ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması şartıyla, vergi matrahından indirebileceksiniz. 
 
SOSYAL SİGORTALAR UYGULAMALARI
(01.01.2007 Tarihinden itibaren geçerli olacaktır.)
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 80. maddesine göre özel sağlık sigortalarına ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi katkı payları tutarları SSK primine tabi kazançlara dahil edilmemektedir.