prednisolon kur

prednisolone

Yetki belgesi alma zorunluluğu

MADDE 5- (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren taşımacılık, acentelik, tasıma isleri komisyonculuğu, tasıma isleri organizatörlüğü, nakliyat ambarı işletmeciliği, kargo işletmeciliği, lojistik işletmeciliği, dağıtım işletmeciliği, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur.

 

naltrexone side effects nausea

naltrexone side effects how long sporturfintl.com

Yetki belgesi türleri

MADDE 6- (1)A türü yetki belgesi: Ticari amaçla otomobille yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) A1 yetki belgesi:Yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) A2 yetki belgesi:?Uluslararası yolcu taşımacılığı yapacaklara verilir.

 

(2) B türü yetki belgesi:?Otobüsle uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

a) B1 yetki belgesi:?Tarifeli olarak uluslararası ve şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) B2 yetki belgesi:?Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

c) B3 Yetki belgesi:?Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini taşımak üzere uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara, verilir.

 

(3) C türü yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır.

a) C1 yetki belgesi:?Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

b) C2 yetki belgesi:?Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

c) C3 yetki belgesi:?Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

 

(4) D türü yetki belgesi:?Otobüsle yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır

a) Dl yetki belgesi:?Tarifeli olarak şehirlerarası ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

b) D2 yetki belgesi:?Tarifesiz olarak yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara,

c) D3 yetki belgesi:?Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili personelini yurtiçinde taşımak üzere yolcu taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

ç) D4 yetki belgesi:?Tarifeli ve tarifesiz olarak 100 kilometreye kadar olan şehirlerarası ve tasıma mesafesine bakılmaksızın iliçi ticari yolcu taşımacılığı yapacaklara, verilir. 

 

(5) F türü yetki belgesi:?Ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) Fl yetki belgesi:?Yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

b) F2 yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara, verilir.

 

(6) G türü yetki belgesi:?Ticari amaçla eşya ve kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) G1 yetki belgesi:?Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

b) G2 yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

c) G3 yetki belgesi:?Yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara,

ç) G4 yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi kargo taşımacılığı alanında acentelik yapacaklara, verilir.

 

(7) H türü yetki belgesi:?Ticari amaçla eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) H1 yetki belgesi:?Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara,

b) H2 yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara, verilir.

 

(8) K türü yetki belgesi:?Yurtiçi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Taşımanın sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) K1 yetki belgesi:?Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara,

b) K2 yetki belgesi:?Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacaklara,

c) K3 yetki belgesi:?Ticari amaçla ev ve büro eşyası taşımacılığı yapacaklara, verilir.

 

(9) L türü yetki belgesi:?Ticari amaçla lojistik işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) L1 yetki belgesi:?Yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara,

b) L2 yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi lojistik işletmeciliği yapacaklara, verilir.

 

(10) M türü yetki belgesi:?Tarifeli olarak ticari amaçla kargo işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) M1 yetki belgesi:?İliçi kargo işletmeciliği yapacaklara, 

b) M2 yetki belgesi:?Yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara,

c) M3 yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi kargo işletmeciliği yapacaklara, verilir.

 

(11) N türü yetki belgesi:?Ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) N1 yetki belgesi:?İliçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, 

b) N2 yetki belgesi:?Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara, verilir.

 

(12) P türü yetki belgesi:?Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) P1 yetki belgesi:?İliçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, 

b) P2 yetki belgesi:?Yurtiçi dağıtım işletmeciliği yapacaklara, verilir.

 

(13) R türü yetki belgesi:?Ticari amaçla tasıma isleri organizatörlüğü yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyetin sekline göre aşağıdaki türlere ayrılır:

a) R1 yetki belgesi:?Yurtiçi tasıma isleri organizatörlüğü yapacaklara,

b) R2 yetki belgesi:?Uluslararası ve yurtiçi tasıma isleri organizatörlüğü yapacaklara, verilir.

 

(14) T türü yetki belgesi:?Terminal işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilir ve aşağıdaki türlere ayrılır:

a) T1 yetki belgesi:?Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

b) T2 yetki belgesi:?Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara,

c) T3 yetki belgesi:?Eşya terminali işletmeciliği yapacaklara, verilir.