bentelan effetti collaterali

bentelan

Sigortalının nakliye operatörü faaliyeti çerçevesinde, 3.Şahıslara ait olup, kendi nakliye sorumluluğu altında bulunan mallara ani ve beklenmedik bir hadise sonucu gelecek zararlar neticesindeki kanuni sorumluluğu poliçede belirtilen özel şartlar ve limitler kapsamında teminat altına alınır.

paroxetine avis

paroxetine generique

Poliçe teminatı, malların taşınmak üzere sigortalıya sağlam ve eksiksiz olarak teslim edildiği anda başlar ve taşıma sözleşmesinde yazılı alıcılara teslimi ile sona erer.

Bu sözleşme Kara, Hava, Deniz ve demir yolu taşımacılığınız kapsamaktadır.

Sigortalının müşterisi ile imzaladığı taşıma sözleşmesinin poliçe genel şartlarına ve standart FIATA konşimentosu şartlarına uygun olması ile doğan mesuliyetler poliçe teminatı kapsamındadır.

Firma bazında özel wording oluşturulmaktadır. 

 

Detaylı bilgi için arayınız.