Nakliyat Sigortaları Hakkında Bilmeniz Gerekenler


viagra

viagra aethelruna.co.uk

Nakliyat sigortalarının yaptırılması için yasal bir zorunluluk yoktur. Bununla birlikte emtia nakliyat (yük) sigortalarında bankaların sigorta güvencesi aramaları, tekne sigortalarında ise riske maruz meblağların yüksekliği ve ipotek alacaklısının sigorta teminatı arzusu, nakliyat sigortalarını finansal bir zorunluluk haline getirmiştir.

mixing xanax and weed

mixing weed and adderall redirect

Nakliyat sigortaları uluslararası nitelikte sigortalardır. Dışalım ya da dışsatıma konu yükün sigortasında, satış sözleşmesinin taraflarından biri yabancı olacağından gerek alıcı gerekse satıcının standart ve uluslar arası kabul görmüş bir sigorta teminatı üzerinde anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Diğer taraftan tekne sigortalarında da aynı zorunluluk teknenin çalışması sırasında muhatap olabileceği yabancı üçüncü şahıslar (gemi, liman yetkilisi vb.) açısından ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de bütün dünyada genel kabul ve kullanım alanı bulmuş olan Londra Sigortacılar Enstitüsü (Institute of London Underwriters) tarafından hazırlanmış yük ve tekne kloz takımları nakliyat sigorta poliçesine özel şart olarak eklenip kullanılmaktadır. 

pill abortion

abortion pill

Emtia nakliyat (yük) sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri dört bölümde toplayabiliriz.

Malın cinsi, ambalajı, taşıma biçimi

Sefer

Taşıma aracı

Teminatın kapsamı

 

cialis cena 20 mg

cialis 20mg koupit

Tekne sigortalarının fiyatlandırılmasında rol oynayan etkenleri beş bölümde özetleyebiliriz. 

Teknenin cinsi 

Teknenin sigorta bedeli 

Teknenin yaşı ve tonajı 

Teminatın kapsamı 

Teknenin sefer sahası ve faaliyet alanı

 

Avarya terimi gemi ve yükün uğradığı olağan dışı zarar ziyan ile sefer esnasında yapılan olağanüstü masrafları ifade eder. 
 
İki tür avarya vardır: 
 
Müşterek Avarya(General Average): Ortak bir deniz seferine çıkmış olan gemi ve içindeki yükü tehdit eden bir tehlikeden onları korumak amacıyla, makul ve mantıklı olarak, bile bile yapılan olağanüstü fedakarlık ve olağanüstü masraflar, gemi veya yükün tamamen veya kısmen kurtulmuş olmaları halinde müşterek avaryayı oluşturur. 
 
Su alan bir gemide kaptanın yükün bir kısmını denize attırması, fırtınaya yakalanan bir geminin batmaktan kurtulmak için, kasıtlı olarak karaya oturtulması veya makineleri arızalanan bir geminin yola devam etmeyip bir barınma limanına girmesi ve burada bir takım masraflar yapması değişik müşterek avarya örnekleridir. 
 
Hususi Avarya: Müşterek avarya dışında kalan ve bir kaza sonucu doğan kısmi zarar ve masraflardır.Bu durumda herkes (gemi sahibi, yük sahibi v.s.) kendi zararını kendi çeker, paylaşma söz konusu değildir.Hususi avaryayı müşterek avaryadan ayıran en önemli iki özellik bilerek yapılmaması ve paylaşımın söz konusu olmamasıdır. 
 
Geminin karinesinde oturma sonucu oluşan veya yükte yangın sonucu ortaya çıkan kısmi hasarlar hususi avarya örnekleridir. 

 

minoxidil

minoxidil forlaget-ave-maria.dk

Poliçe teminatına giren bir hasarın ödenmesi esnasında hasarın sigortalının üzerinde kalan kısmına muafiyet adı verilir. 
 
‘Tenzili muafiyet’ uygulamasında, hasarın muafiyet miktarını aşan kısmı ödenir muafiyet miktarının altında kalan hasarlar ödenmez. 
 
Muafiyet, sigorta poliçesinde sigorta bedelinin bir yüzdesi olarak gösterilebileceği gibi, sayısal bir tutar olarak da ifade edilebilir. Nakliyat sigortalarında muafiyet her zaman sigorta bedeli üzerinden uygulanır.

 

asthma rescue inhalers otc

rescue inhaler cost blog.idilbaby.com

Yükün son varma limanından önce daha öteye taşınamama sorunu ile karşı karşıya kaldığı limandır.

 

yasmin

yasmin truzannelousberg.nl

domperidone sirop

domperidone notice blog.dotnetnerd.dk

Yükün bir tehlike halinde bilerek denize atılmasıdır.

 

phenergan

phenergan read here

xylocaine

xylocaine vizvilagnap.hu

Üretim yapan firmalar

Uluslararası firmalar

Dış ticaret firmaları

Yurtiçi nakliyat yapan firmalar

Lojistik şirketleri

Bitmiş ürün satan firmalar