pregabaline ldm

pregabaline 50mg open


Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, hekimlerin mesleki faaliyetlerini gerçekleştirirken meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca oluşacak maddi/manevi tazminat taleplerini, bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerini ve hekim sorumluluğunda çalışanların (hemşire, sağlık memuru) kusurundan kaynaklanan tazminat taleplerini kapsamaktadır. 

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler


lanoxin

lanoxin read here

buy duloxetine online

buy duloxetine online uk read here

Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.

Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki, hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.